ปั๊มลมสกรู (SCREW AIR COMPRESSOR) คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

Last updated: 2 Feb 2024
494 Views
ปั๊มลมสกรู (SCREW AIR COMPRESSOR) คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มลมสกรู (SCREW AIR COMPRESSOR) คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ?

ปั๊มลมสกรู คือ เครื่องผลิตลมสำหรับงานอุตสาหกรรรม ซึ่งโรงงานขนาดกลางและใหญ่ มักจะต้องใช้ปั๊มลมสกรูเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเครื่องจักรและอุปกรณ์ลมต่างๆ ในโรงงาน นั่นก็เพราะความต้องการในการใช้ลมของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเยอะกว่าที่ปั๊มลมลูกสูบจะสามารถผลิตให้ได้ ซึ่งปั๊มลมสกรูส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็มักจะมีขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 100 แรงม้า เป็นต้น ซึ่งปั๊มลมลูกสูบขนาดใหญ่สุดในท้องตลาดจะมีขนาดประมาณ 15-20 แรงม้า ปั๊มลมลูกสูบจึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้

ปั๊มลมสกรูทำงานอย่างไร

ปั๊มลมสกรู (SCREW AIR COMPRESSOR) ทำงานอย่างไร ?
ปั๊มลมสกรูจะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนชุดสกรู ซึ่งจะมีสกรูตัวผู้และสกรูตัวเมีย ให้หมุนเข้าหากันโดยดูดอากาศเข้าไปในห้องสกรูโดยใช้น้ำมันเครื่องเป็นตัวซีลให้เกิดแรงดูดและส่งอากาศที่มีแรงดันออกมา โดยในห้องสกรูก็จะใช้น้ำมันเครื่องเพื่อลดความร้อนที่จะเกิดขึ้นในห้องสกรู หลังจากนั้นลมก็จะถูกส่งออกมาพร้อมกันน้ำมันและจะถูกแยกออกจนเหลือแต่ลมด้วย Oil-Air Separator แล้วลมก็จะถูกลดอุณหภูมิด้วยตัว Oil-Air Cooler ที่หน้าตาคล้ายแผงหม้อน้ำรถยนต์ ขั้นตอนต่อไปลมจะถูกส่งออกจากตัวปั๊มลมสกรูไปตามระบบของโรงงาน ซึ่งลมที่ออกมาจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม (ambient)

ปั๊มลมสกรูจะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่จะจ่ายลมเข้าสู่ระบบลมดังนี้
ถังลม

ถังลม (AIR TANK)
ถังลมหรือถังพักลม จะมีหน้าที่กักเก็บลมที่ออกมาจากปั๊มลมสกรู โดยต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับปั๊มลม รวมถึงความหนาของถังที่เหมาะสมกับแรงดันที่จะใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน มีประโยชน์แฝงคือ ช่วยดักเศษโลหะ เศษฝุ่น ที่เล็ดลอดเข้ามาในระบบลม ช่วยลดอุณหภูมิของลมก่อนที่ลมจะถูกส่งเข้า AIR DRYER รวมถึงดักน้ำบางส่วนออกจากระบบลม มักจะถูกติดตั้งระหว่างปั๊มลมสกรูและ AIR DRYER เพื่อลดภาระการทำงานและความเสียหายทีจะเกิดขึ้นกับ AIR DRYER

เครื่องทำลมแห้ง

เครื่องทำลมแห้ง (AIR DRYER)
จะทำหน้าที่ลดอุณหภูมิของอากาศที่ออกมาจากปั๊มลมสกรู และแยกน้ำออกจากอากาศ โดยอากาศที่ออกจาก AIR DRYER จะมีอุณหภูมิเหลือประมาณ 0-5 องศาเซลเซียส และต้องติดตั้ง AUTO DRAIN ไว้กับ AIR DRYER เพื่อระบายน้ำออกไปสู่ท่อ DRAIN

ตัวกรองอากาศ

ตัวกรองอากาศ (AIR FILTER)
มีหลายประเภท ใช้สำหรับดักน้ำ ดักฝุ่น ดักน้ำมัน และดักกลิ่น ซึ่งแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องเลือกใช้ Air Filter ให้เหมาะกับไลน์การผลิตของโรงงาน

หน้าจอปั๊มลมสกรู

หน้าจอของปั๊มลมสกรู บอกอะไรได้บ้าง
ปั๊มลมสกรูเป็นปั๊มลมที่มีระบบที่สามารถสื่อสารหรือส่งข้อมูลต่างๆภายในตัวเครื่อง ให้ผู้ใช้ตรวจสอบทางหน้าจอได้ โดยจะแจ้งข้อมูลทั่วไป เช่นกระแสไฟในขณะนั้น การแจ้งเตือนต่าง
ๆ เช่นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นๆของปั๊มลม เมื่อใกล้หมดอายุการใช้งานแล้ว การแจ้งเตือนอุณหภูมิภายในปั๊มลม แรงดันขณะปฏิบัติงาน หรือแจ้งในเรื่องของชั่วโมงการทำงาน เพื่อจะได้ดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมถูกต้องเป็นต้น

เหตุผลคุณควรเลือกใช้ปั๊มลมสกรูแทนปั๊มลมลูกสูบ
1.) มีความต้องการใช้ปั๊มลมมากกว่า 15-20 แรงม้า
หากโรงงานของคุณกำลังใช้ปั๊มลมขนาด 15-20 แรงม้า แล้วปริมาณลมก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปั๊มลมลูกสูบคงไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนมาใช้ปั๊มลมสกรูแล้ว

2.) มีข้อจำกัดเรื่องเสียง
หากโรงงานของคุณตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีความจำเป็นต้องเดินเครื่องจักรยามวิกาล หรือโรงงานของคุณต้องการเสียงที่เงียบในขณะปฏิบัติงาน การเลือกปั๊มลมสกรูคือคำตอบที่ใช่ เพราะเสียงของปั๊มลมลูกสูบที่มีขนาด 10 แรงม้านั้นดังมากกว่า 100 db ในขณะที่ปั๊มลมสกรูให้เสียงที่ดังประมาณ 70 db เท่านั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าเสียงจะไปรบกวนผู้อยู่อาศัยรอบๆบริเวณโรงงาน หรือรบกวนพนักงานขณะปฏิบัติงาน

3.) ประหยัดพื้นที่มากกว่า
หากโรงงานของคุณต้องใช้ปั๊มลม 50 แรงม้า หากต้องติดตั้งปั๊มลมขนาด 10 แรงม้า 5 ตัว อาจจะกินพื้นที่มากกว่า 30 ตร.ม. ในขณะที่ปั๊มลมสกรูและอุปกรณ์ลมอื่น ๆ เช่น Air Filter , Air Dryer และ Air Tank เมื่อติดตั้งครบทั้งหมดแล้ว จะใช้พื้นที่เพียงแค่ 10 ตร.ม. เท่านั้น ซึ่งพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนสำคัญของธุรกิจด้วยเช่นกัน จึงควรประหยัดพื้นที่สำหรับวางปั๊มลม เพื่อใช้สำหรับขั้นตอนการผลิตออย่างอื่น

4.) ประหยัดไฟฟ้า
ปั๊มลมสกรูและปั๊มลมลูกสูบ หากเทียบกันที่กำลังการผลิต ปั๊มลมสกรูจะทำลมได้มากกว่าปั๊มลมลูกสูบอย่างน้อย 10% ยกตัวอย่างเช่น ปั๊มลมลูกสูบขนาด 10 แรงม้า ผลิตลมที่แรงดัน 7 บาร์ได้ 950 ลิตร/นาที แต่ปั๊มลมสกรูขนาด 10 แรงม้า จะสามารถผลิตลมได้มากกว่า 1,050 ลิตร/นาที เป็นต้น

ข้อพิจารณาสำหรับเลือกซื้อปั๊มลมสกรู

ข้อพิจารณาสำหรับเลือกซื้อปั๊มลมสกรู
ปั๊มลมสกรูเป็นปั๊มลมที่ราคาสูงและมีระบบการทำงานที่ซับซ้อน อะไรคือปัจจัยที่ใช้เลือกผู้จำหน่ายที่ดี

1.) ความน่าเชื่อถือของบริษัท
ในท้องตลาด มีผู้จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับปั๊มลมสกรูมากมาย หลากหลายบริษัท หลากหลายแบรนด์ ความน่าเชื่อถือของบริษัทจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ ควรเลือกบริษัทที่มีสินค้าหลากหลาย มีที่ตั้งบริษัทแน่นอน สามารถตรวจสอบหรือติดต่อได้เมื่อปั๊มลมมีปัญหา

2.) พนักงานขาย
พนักงานขายต้องมีความรู้ความเข้าในใจสินค้ารวมถึงความต้องการของลูกค้าและประสบการณ์ เพื่อที่จะแนะนำสินค้าที่เหมาะสมเพื่อให้โรงงานได้ปั๊มลมที่ใช้งานได้จริง ได้ลมตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานสำหรับไลน์ผลิตได้อีกด้วย

3.) บริการหลังการขาย
บริษัทที่จำหน่ายปั๊มลม ควรมีทีมบริการหลังการขายที่มีประสบการณ์สูง มีทีมบริการจำนวนเพียงพอที่จะดูแลลูกค้าทั้งหมด เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ตรงเวลา ไม่ต้องซ่อมซ้ำซาก เพราะสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ การหยุดไลน์การผลิตส่งผลเสียหายค่อนข้างสูง

 

ติดต่อสอบถามและปรึกษาระบบลมได้ที่
1. Hotline : 081-899-5566
2. Inbox : https://m.me/somaxcompressor 
3. Line Official : @somax
4. E-Mail : telesales@siriwat1976.com

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy