การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด

การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด

การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด

ในระบบอัดอากาศนั้นนอกจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)  ซึ่งเป็นหัวใจของระบบที่ใช้ในการอัดอากาศยังต้องประกอบไปด้วย ถังพักลม ( Air receiver Tank ), เครื่องลมแห้ง ( Air Dryer ), กรองหยาบที่สามารถกรองได้ 5 ไมครอน และ 1 ไมครอน, กรองละเอียดที่สามารถกรองได้ 0.01 ไมครอน เป็นต้น

เครื่องทำลมแห้งเป็นอุปกรณหลักในการทำหน้าที่แยกไอน้ำออจากอากาศอัด ส่วนถังลมสามารถช่วยแยกน้ำออกจากอากาศอัดได้เล็กน้อยส่วน อุปกรณ์กรองต่างๆ ทำหน้าที่ ดักฝุ่น และ ไอน้ำมัน

หลักการทำงานของเครื่อทำลมแห้ง

อากาศอัดจะไหลเข้ามายังชุดแลกเปลี่ยนความร้อนของ Air Dryer (Heat Exchanger ,Evaporator) และอากาศอัดจะถ่ายเทความร้อนออกจากตัวเองจนอุณหภูมิต่ำลงตามที่ต้องการซึ่งก็คือ อุณหภูมิอิ่มตัว (Dew Point Temperature) ของ เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ที่เลือกรุ่นไว้ โดยปกติอุณหภูมิ Pressure Dew Point ที่เลือกไว้เครื่องทำลมแห้งแบบระบบ refrigerant จะ อยู่ที่ 5 - 15 °C  ( ถ้าเป็นแบบ desiccant จะ อยู่ที่ -20 ไปจนถึง -70 )เมื่ออากาศอัดมีอุณหภูมิลดลงจะทำให้ความสามารถในการอุ้มความชื้นไว้จะลดลง ทำให้ ความชื้นที่ปะปนอยู่ในอากาศอัดกลั่นตัวกลายเป็นน้ำ (Condensation) และน้ำดังกล่าวจะถูกดักและถ่ายเทออกจากระบบ และ เหลือ เฉพาะ อากาศอัดที่แห้งแล้ว ออกไปใช้งาน

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code
Please wait...