Knowledge

การทำงานของเครื่องอัดอากาศ(air compressors) ระบบลูกสูบ(piston) คือ

เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง ถ้าอากาศยังมีความดันต่ำกว่าที่กำหนด Pressure Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุน และไปขับให้ปั๊มอัดอากาศทำงานด้วย และเมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศมีความดันสูงถึงพิกัดที่กำหนดไว้ Presssure Switch ก็จะตัดวงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์หยุดทำงานด้วย

แต่เมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศถูกนำไปใช้งาน และความดันภายในถังบรรจุอากาศต่ำลงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้ Presssure Switch ก็จะต่อวงจรให้มอเตอร์และปั๊มอากาศทำงานต่อไป โดยการทำงานของปั๊มอัดอากาศ (Air compressors) จะทำงานสลับกันไปเช่นนี้ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าต้องการให้เครื่องอัดอากาศหยุดการทำงานจะต้องปิดสวิทช์ควบคุมการทำงาน ของปั๊มอัดอากาศ (Air compressors)

หลักการทำงานดังที่กล่าวมาแล้วของของปั๊มอัดอากาศ (Air compressors) ก็คล้ายกับการทำงานของหม้อไอน้ำ (Boilers)

ปั๊มลมที่ใช้งานอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปั๊มลมขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องมีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ถึงจะได้มีปั๊มลมที่อายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น

1. สายพาน ต้องมีความการยืดหยุ่น ประมาณ1/2 นิ้ว ถ้าสังเกตุว่ามีการแตกร้าว ควรเปลี่ยนทันที

2. น้ำมันเครื่อง สังเกตุจากช่องดูน้ำมันเครื่องด้านล่างของลูกสูบ น้ำมันต้องอยู่ระดับกลางช่อง จะต้องไม่มากเกินไป

3. กรองอากาศ ควรนำออกมาเป่าทำความสะอาดทุก 2 เดือน หรือเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน

4. มอเตอร์และจุดต่อสายไฟ อย่าให้มอเตอร์โดนน้ำและความชื้น ส่วนจุดต่อสายไฟต่างๆต้องตรวจดูว่ายึดติดแน่นหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการ spark ในระหว่างที่มอเตอร์ทำงาน

5. ถังเก็บลม ควรถ่ายน้ำที่ขังอยู่ภายในถังออกทุกๆวัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีละอองน้ำออกมาในขณะใช้ลมและป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นภายในถังลม และควรวางปั๊มลมให้ห่างจากกำแพงประมาณ 30ซ.ม. เพื่อการระบายความร้อนที่ดี

การทำงานของเครื่องอัดอากาศ(air compressors) แบบสกรู ( Screw )

ระบบการอัดอากาศ และ การคิดแรงดันคร่อมในอุปกรณ์ที่ต้นทาง

ระบบอัดอากาศประกอบด้วย

1.เครื่องอัดอากาศทำหน้าที่ผลิตอากาศอัดที่มีแรงดันสูงและปริมาณอากาศตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
โดยอากาศอัดที่ถูกผลิตออกมาจะมีไอน้ำ และ ไอน้ำมันปะปนออกมาด้วย
2.ถังลม ทำหน้าที่ชดเชยช่วงการใช้งานอากาศอัดสูงสุด และยังช่วยลดอุณหภูมิอากาศอัดลง
และยังทำให้ไอน้ำที่มากับอากาศอัดบางส่วนกลั่นตัวแยกออกอากาศอัดและตกลงก้นถัง
3.ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ประกอบด้วย
3.1ตัวกรองดักน้ำ (Water separator)
3.2เครื่องทำลมแห้ง (Air dryer)(PDP 5-15)
3.3ตัวกรองฝุ่น 1 ไมครอน (Pre filter)
3.4ตัวกรองไอน้ำมัน 0.01 ไมครอน (Mist filter)
3.5ตัวกรองดักกลิ่น 0.003 ไมครอน (Odor filter)
ซึ่งชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดจะทำให้ผู้ใช้ได้อากาศอัดที่สะอาดและปราศจากน้ำและไอน้ำมัน
แต่การเลือกอุปกรณ์ในชุดปรับปรุงคุณภาพของอากาศอัดต้อง คำนึงถึงแรงดันตกคร่อมที่ตัวอุปกรณ์นั้นๆ ด้วย
เช่น อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดของ ORION
อุปกรณ์ ดักน้ำ รุ่น DSF-700AL                         มีค่าแรงดันตกคร่อมอยู่ที่ 0.005MPa
อุปกรณ์ทำให้อากาศอัดแห้งรุ่น ARX-50HJ        มีค่าแรงดันตกคร่อมอยุ่ 0.015MPa
อุปกรณ์ฝุ่นละเอียดรุ่น LSF-700AL                    มีค่าแรงดันตกคร่อมอยุ่ 0.005MPa
อุปกรณ์ดักไอน้ำมันรุ่น MSF-700AL                  มีค่าแรงดันตกคร่อมอยุ่ 0.01MPa
อุปกรณ์ดักกลิ่นรุ่น KSF-700AL                        มีค่าแรงดันตกคร่อมอยุ่ 0.009MPa
ดังนั้นการติดแรงดันตกคร่อมที่ชุดปรับปรุงคุณภาอากาอัดเบื้องต้นทำได้ดังนี้
เช่น เครื่องอัดอากาศ แบบ สกรู รุ่นแรงดันลม 1.3Mpa ติดตั้งโดยมีอุปกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพลมอัดดังกล่าว
ข้างต้นจะมีแรงดันลมที่ผ่านอุปกรณ์ไปแล้วเหลือเท่าไร
แรงดันลมที่เหลือหลังจากผ่านอุปกรณ์ = แรงดันลมของเครื่องอัดอากาศ - แรงดันที่ตกคร่อมอุปกรณ์ทั้งหมด
1.3 - 0.005 - 0.015 - 0.01 - 0.009 = 1.261 Mpa
ซึ่งหมายความว่า ถ้าเครื่องอัดอากาศมีแรงดันที่ 1.3MPa จะมีแรงดันที่เหลือหลังผ่านอุปกรณ์ปรับปรุง
คุณภาพอากาศอัด 1.261 Mpa เพื่อผ่านเข้าไปใช้งานในโรงงาน


Please wait...