Services

ธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นกว่าที่เคย ทำให้การดูแลบำรุงรักษา การซ่อมแซม และ การติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิตในธุรกิจของคุณจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพิถีพิถัน ดังนั้น บริษัท ศิริวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จึงให้ความสำคัญต่อการให้บริการก่อนและหลังการขายในทุกรายละเอียดเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

บริการหลังการขายของทางบริษัทฯ

 บริการ Service บำรุงรักษา สัญญาแบบรายปี

 บริการซ่อมเครื่องปั๊มลม, Air Dryer, Vacuum Pumps

 บริการรับออกแบบติดตั้งเครื่องปั๊มลม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบลมทุกชนิด


Please wait...